ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวปากเซ 3วัน 2คืน 4650 บาท โดยรถบัส จากกทม รวมทุกอย่างจาก กทม | www.postfree.info 

ประกาศอัพเดท

ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวปากเซ 3วัน 2คืน 4650 บาท โดยรถบัส จากกทม รวมทุกอย่างจาก กทม

ลงประกาศเมื่อ 6 มิ.ย. 2559 อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2559 14:07:37 น. เข้าชม 236 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

http://www.xn--m3c5ag7b4erb.com

รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทางปี 2559
เดือนมิถุนายน 16-20
เดือนกรกฎาคม 15-19 , วันเข้าพรรษา 16 - 20 ก.ค.
เดือนสิงหาคม วันแม่ 11 - 15 ส.ค. , 26 - 30 ส.ค.
เดือนตุลาคม วันออกพรรษา 14 - 18 ต.ค. , วันปิยะ 21 - 25 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 15 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 6 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 9 -13 ธ.ค.,ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 31ธ.ค.- 4 ม.ค. 60

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
19.30 น. นัดพบกันที่ปั้มน้ำมันปตท.วิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP


วันที่สอง อุบลราชธานี ช่องเม็ก ปากเซ จำปาสัก

06.00 น. ถึง เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหาร(1)
08.00 น . ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย ลาว
09.30 น . ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
11.00 น. นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาวผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน
12.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (2)
14.00 น .เดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์ธรรมชาติหรือ ศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร
18.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร เมืองปากเซ (3)
20.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมคำเจริญ หรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ)


วันที่สาม ปากเซ เมืองโขง หลีผี- คอนพะเพ็ง
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4)
11.00 น . นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชม น้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสาย พุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ วัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่
12.00 น . รับประทานอาหาร ริมมหานทีสีทันดร (5)
14.30 น . ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัว สู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงาม จนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
18.00 น . รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (6) เข้าที่พัก หรือท่องราตรีต่อ (ตามสมัครใจ)

วันที่สี่ ปากเซ ปากซอง บาเจียง ช่องเม็ก อุบลราชธานี
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ ภัตตาคารบาเจียง (7)
08.00 น . เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า ใกล้กันแล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้
09.00 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
11.00 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน
12.00 น . รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (8)
13.00 น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้
15.00 น . ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว
16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ อุบลราชธานี(9) คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00 น. แวะซื้อหมูยอของฝากเมืองอุบลจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพ 
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ทีมงานส่งคณะด้วยความประทับใจ

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ( โรงแรมในประเทศลาว 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
- รวมค่าผ่านแดนไปลาว 
- ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com


อัตรานี้ไม่รวม 
- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม 
- ค่าทิปทีมงาน 
- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน 
- ค่าทำวีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ) 
- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ 
เล็กๆน้อยๆก่อนการเดินทาง 
*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ เพราะถ้าฝนตก เราจะเดินทางเข้าน้ำตกตาดเยือง และตาดฟานไม่ได้ค่ะ (ทางเป็นดินแดง) เหตุที่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางในบางส่วน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ผู้คนเดินทางจำนวนมาก และเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยค่ะ ไม่มีเจตนาอยากตัดทิ้งแต่อย่างใดค่ะ 
-ควรแยกของใช้จำเป็นออกจากกระเป๋าเสื้อผ้า เช่น แว่นกันแดด หมวก เสื้อคลุม ยาประจำตัว และ อุปกรณ์ล้างหน้าแปลงฟัน 
-ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่ลาวจะราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้า จึงแนะนำให้เตรียมไปเองค่ะ อากาศ 
- ส่วนใหญ่แดดจะแรง(มาก) แต่ในเมืองปากซองที่เราไปน้ำตกในวันสุดท้ายฝนมักตก เพราะเป็นเมืองที่สูง เป็นภูเขา จึงแนะนำให้นำร่มไปด้วยค่ะ 
ค่าเงิน 
- อัตราแลกเปลี่ยน 250 กีบ = 1 บาท 
- แต่แนะนำว่าไม่ต้องแลกก็ได้ เพราะเงินไทยใช้ได้ตลอด 
- ควรนำเหรียญ 5 บาทไว้ด้วย เพื่อจ่ายค่าเข้าห้องน้ำที่ลาวค่ะ เสียเงินทุกที่ ยกเว้นร้านอาหาร และที่พักค่ะ 
เครื่องแต่งกาย 
- ควรเป็นเสื้อผ้าสวมสบาย เพราะการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้าทุกที่ค่ะ และอย่าลืมว่าแดดแรงนะคะ 
- รองเท้า ควรเป็นรองเท้าเดินสบายค่ะ ไม่แนะนำให้สวมส้นสูงค่ะ 
- สิ่งที่ไม่ควรลืม เสื้อคลุม แว่นตา กล้องถ่ายรูป หมวก อาหาร 
- ส่วนใหญ่เป็นปลาค่ะ และเป็นอาหารไทยค่ะ ไม่มีเนื้อวัว และเมนูพิศดารแน่นอนค่ะ 
อื่นๆ 
- ที่ลาวใช้ปลั๊กไฟเดียวกับของไทยค่ะ 
- ภาษาและเงินใช้แบบไทยได้หมดค่ะ 
- การท่องเที่ยวที่ประเทศลาว อยากให้ทุกคนเข้าใจในวิถีชีวิตของคนลาว เค้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาค่ะ 
- การซื้อสินค้าให้ต่อรองได้เลยค่ะ โดยเฉพาะในตลาดดาวเรืองในตัวเมืองปากเซ 
- การเลือกสินค้าต้องดูให้ละเอียดนะคะ บางทีอาจได้ของไม่มีคุณภาพได้ค่ะ


วิธีการจองทัวร์ลาวใต้ 
บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทางคำแนะนำในการจองทัวร์ ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง 
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

www.คอกกั้นเด็ก.com ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซีราคาถูก คุณภาพดี แข็งแรง จัดส่งทั่วประเทศ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 2 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 58 ครั้ง

WALLPAPER วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนัง ติดตั้งวอลเปเปอร์ ขายวอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังpantip ขายวอลเปเปอร์ติดผนัง โปรโมชั่นลดราคาถูกพิเศษ วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาม้วนละ ติดตั้งวอลเปเปอร์ วอลเปเปอร์สวยๆ ราคาถูกมาก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 17 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 254 ครั้ง

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนขัดมัน pantip วอลล์ลายปูนเปลือย ลายปูนขัดมัน ลายปูนดิบ ลายปูนเก่า wallpaperติดผนัง ลายปูนเปลือย วอลเปเปอร์ม้วนละ wdwall 0892184986 วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 16 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 329 ครั้ง

วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาม้วนละ ขายวอลเปเปอร์ ราคาถูก วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก วอลเปเปอร์ติดผนังpantip ติดตั้งวอลเปเปอร์ วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ สอบถามได้ที่ 0892184986 ไอดีไลน์ @wdwall

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 26 ธ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 280 ครั้ง

Joker Slot เกมออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ เล่นบนมือถือ 2020

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 585 ครั้ง

เงินกู้ เงินด่วน เงินทุน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 24 ก.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 199 ครั้ง

HAND LIFT,STACKER,HAND PALLET TRUCK,WHEEL.แฮนด์ลิฟท์,แฮนด์พาเลท,พาเลทพลาสติก,ล้อ,รถยก,รถเข็น,สแตกเกอร์,ขายถูก,ลิฟท์ท็อพ ,LIFTTOP

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 23 พ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 997 ครั้ง

HAND LIFT,STACKER,HAND PALLET TRUCK,WHEEL.แฮนด์ลิฟท์,แฮนด์พาเลท,พาเลทพลาสติก,ล้อ,รถยก,รถเข็น,สแตกเกอร์,ขายถูก,ลิฟท์ท็อพ ,LIFTTOP

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 23 พ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1014 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2088 ครั้ง

www.7livescores.com ผลบอลสดที่รวดเร็ว แม่นยำตามติดทุกลีคดัง ทันทุกสถานการณ์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬาฟุตบอล 26 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 4 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : แอน
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 6 มิ.ย. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 6 มิ.ย. 2559 14:07:37 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-4290554
  • Email : sm789@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน