งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี | www.postfree.info 

งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:58:12 น. เข้าชม 155 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือและเป็นศูนย์กลางกระทำการกลุ่มจ.ภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดรตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นนครสำคัญของหัวเมืองฝ่ายทิศเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน ประเทศนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กิโลเมตร มีดินแดนเดา 11,730 เรือนจำกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ชั้นที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกเลี่ยงเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมดีพร้อม จ.อุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดูแลกว้างใหญ่ใหญ่หัวในเมือง ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร เป็นสูญสิ้นกลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศอุดรและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปหารือและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเลี่ยงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า ละแวกพท.ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนตำนานที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความโตขึ้นในลำดับชั้นสูง และอาจออกอากาศความพัฒนานี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะทำนองยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยตำนานของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังมณฑลทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารแต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีเกิดในเรื่องเก่าแก่ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดพหลไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรภาราหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชไม่สบายด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่เองคาดการณ์ว่าเคยเป็นประเทศที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดิ์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการรบพุ่ง เอิ้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ขัดขืนกับกองทัพไทยและชาวประเทศเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายกำเริบเสิบสานเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีทีท่าจะสาหัส ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พ่างแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อนครจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากผลฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอิ้นว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้สงวนมณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในภัสสร 25 กิโลของฝั่งแควโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่เมืองจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครสูญสิ้นกลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่เสร็จราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งธานีอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโล ขณะทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องจากมีอู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองประจักษ์ปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยเผอิญเพราะเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อนครขณะกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งภาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว จ. อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการภูดล ยกเลิกการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงหลงเหลือเท่านั้นบุรีและอำเภอแต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินเพียงบุรี "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น ดุจไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงโครงงานของหมดไปกลางการดำเนินงานในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยดำเนินงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนหลวงหนองชัด สวนหลวงหนองตระหนัก อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานพงศาวดารภูบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ แหล่งท่องตะลอนทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศธานีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม อำเภอนครอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักประเทศจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ภารา วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์สินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อ.พารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องท่องเที่ยวศิลปธรรมเนียมปฏิบัติแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงชัด อ.พารา ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนโภชนา สงกรานต์ภาราอุดรธานี อ.นครจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนส่วนรวมหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดแถวสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งแต่งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานหน้าที่จัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงแขเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองอุดรธานี อ.ประเทศอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักภาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญประทัดคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นออกตัวผ้าพื้นพารา บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวกับจ.ใกล้เคียงคู่[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนตำนานภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดตำรา-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเพราะด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครอุดรธานีได้ทำปฏิรูปหนองชัดขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้บุษบาประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเบี่ยงนอกเหนือจะมีพระตำหนักหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมอัมพุชินี เป็นสวนทั่วไปเพื่อใช้ออกศักดิ์กายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ใหญ่เติมแต่งไว้ทำนองเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์เสมอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมดีพร้อม เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-สายธารพรหม-สายธารเชิญ,เลย-น้ำเลย-แม่น้ำพอง-น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำการศึก-ลำน้ำปาว-สายน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-แควก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำลำธารสายน้ำที่ประธานของภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดร มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่เด่นดังนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและประเภทพืชจัดแจงข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร มีกลุ่มคุ้มครองสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จังหวัดจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(ทั้งหมดพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีกาฬสินธุ์และพท.อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องตะลอนล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวดวงจันทร์มิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่เด่นทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนประวัติศาสตร์ภูบาท ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลอุดรธานี อำเภอพารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่แจ่มแจ้ง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลพัฒนาราม อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสรวงสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องสัญจรเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

โรงงานพาเลทพลาสติก ผลิต และ จำหน่ายพาเลท พาเลทพสติก ราคาถูกหลากหลายขนาด เริ่มต้น 300 บาท

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ 1 มิ.ย. 2560

ราคา 300 บาท

เข้าชม 3023 ครั้ง

แอต.มาดริดเล็งซื้อตัว ราคิติช

(ลงประกาศฟรี กาญจนบุรี) - กีฬา ? ฟุตบอล 15 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 (ติดถนน สุขุมวิท ไม่ต้องเข้าซอย)

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 15 พ.ย. 2562

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

จัดไฟแนนซ์รถยนต์ จำนำทะเบียน รีไฟแนนซ์ ผ่อนอยู่ก็ทำได้ เงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 30 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 44 ครั้ง

Hrt Umi เจลบำบัด หัวใจ เบาหวาน โรคไต สาเหตุหลักที่ทำให้ UMI ยอดจำหน่าย ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่ง ของประเทศไทย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับขึ้นทะเบียน อย รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดเครื่องหมายการค้า ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ รับรองผล ผ่าน 100 % รับประกันความรวดเร็ว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 23 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 93 ครั้ง

FIABCI คืออะไร เรื่องน่ารู้ที่นักลงทุนอสังหา ไม่ควรพลาด

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา ? อบรมสัมนา 15 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(ลงประกาศฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 10 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 94 ครั้ง

ขายรถตุ๊กตุ๊ก รถประกอบใหม่ วางเครื่อง 3 สูบ 12 วาว ตัวใหม่ ราคา 250,000 บาท พร้อมทะเบียน เลข 8

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 15 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Doctorforyou.biz หมอเพื่อคุณ สมุนไพรบำบัด หมอมานิตย์ ศรีพจน์ รักษาโรค บริการตรวจเยี่ยมคนไข้ในและนอกสถานที่ โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

(ลงประกาศฟรี เชียงใหม่) - เสริมสวย สุขภาพ ? สมุนไพร 15 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:58:12 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com